Навчально-методичні комплекси дисциплін

Соціологія сім’ї та молоді (Сокурянська Л.Г.)

Соціологія (історичний факультет) (Сокурянська Л.Г.)

Теоретико-методологічні засади дисертаційного дослідження (Сокурянська Л.Г.)

Вступ до соціології (Сокурянська Л.Г.)

Соціологія освіти (Борисов Р.І.)

Основи соціології (МЕВ та ТБ)

Медіа в етнокультурній взаємодії (Кутирьова В.І.)

Соціологічний аналіз українського суспільства (Кутирьова В.І.)

Психодіагностика (Ніколаєвська А.М.)

Тестові методики в соціології (Ніколаєвська А.М.)

Соціальна психологія (Ніколаєвська А.М.)

Психологія впливу (Ніколаєвська А.М.)

Соціальна психологія (Пак І.В.)

Історія класичної соціології (Мусієздов О.О., Зубарєв О.С., Борисов Р.І.)

Підготовка грантових заявок (Мусієздов О.О.)

Підготовка наукових публікацій та презентація результатів досліджень (Мусієздов О.О.)

Соціологія міста (Мусієздов О.О.)

Соціологія (міжфакультетська) (Мусієздов О.О.)

Історія соціології (Борисов Р.І.)

Парадокси сексуальності сучасної людини (Зубарєв О.С.)

Тіло та сексуальність у світі паноптикуму (Зубарєв О.С.)

Соціокультурна антропологія (Філіппова О.А.)

Соціологія глобалізації (Філіппова О.А.)

Соціальне реконструювання минулого (Філіппова О.А.)

Політики ідентичності: теоретичні концепти та соціальні практики (Філіппова О.А.)

Етносоціологія (Кутирьова В.І.)

Методики викладання та навчання в вищій школі (Сорока Ю.Г.)

Соціокультурна аналітика в стратегічних комунікаціях (Дейнеко О.О.)

Соціологія культури (Сорока Ю.Г.)

Соціологія культури (Сорока Ю.Г.) (Культурологія)

Культура і влада: практикум з критичного читання (Сорока Ю.Г.)

Глобалізація медіа (Голіков О.С.)

Практикум з риторики конфлікту в медіа (Сорока Ю.Г.) (очне)

Соціологічні практики в аналітичних центрах: дослідження, експертиза, проектний менеджмент

Сучасне українське суспільство: соціологічний аналіз

НАСКРІЗНА ПРОГРАМА ПРАКТИКИ (бакалавр)

НАСКРІЗНА ПРОГРАМА ПРАКТИКИ (магістр)

РОБОЧА ПРОГРАМА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ

РОБОЧА ПРОГРАМА ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ

ПРОГРАМА ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ (СПМ)

Курсова робота 6

Інші НМКД