Навчання

Структура факультету у 2020 році:

  • 6 кафедр (соціології, прикладної соціології та соціальних комунікацій, політичної соціології, соціології управління та соціальної роботи, методів соціологічних досліджень, медіакомунікацій);
  • 55 кандидатів наук, доцентів, 19 докторів наук, професорів;
  • Усього 140 співробітників факультету (98 викладачів (58 штатні) та 42 – навчально-допоміжний персонал);
  • 8 аспірантів (054 Соціологія);
  • 3 аспіранти (061 Журналістика).

Соціологічний факультет має аспірантуру та докторантуру. На факультеті працює спеціалізована рада з захисту докторських дисертацій з соціології за трьома науковими спеціальностями: теорія та історія соціології, соціологія культури, науки та освіти, соціологія управління.

На базі факультету проводяться численні семінари та міжнародні конференції з різноманітних питань соціологічної науки та соціальної практики.

Підготовку майбутних фахівців з соціології, політології, соціальної роботи, політичної соціології, медіа-комунікацій ведуть досвідчені викладачі, які пов'язують свою навчально-виховну роботу з науковими дослідженнями різних сфер суспільного життя.