Наука

Наукова робота традиційно займає провідне місце в діяльності факультету. Вона здійснюється викладачами, аспірантами та докторантами 6 кафедр – соціології, прикладної соціології та соціальних комунікацій, політичної соціології, соціології управління та соціальної роботи, методів соціологічних досліджень, медіакомунікацій, а також студентами факультету.

ПЛАН наукової роботи соціологічного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна на 2020/2021 навчальний рік

Звіт декана соціологічного факультету «Про основні показники діяльності факультету»

На факультеті успішно функціонує Студентське наукове товариство.

На факультеті діє спеціалізована вчена рада Д64.051.15 із захисту кандидатських та докторських дисертацій зі спеціальностей 22.00.01, 220.00.03, 22.00.04.

Факультет є центром діяльності Соціологічної Асоціації України.

Соціологічні дослідження на факультеті, їх провідні напрямки і школи були закладені проф. О. О. Якубою. Успішно розвиваються 6 наукових шкіл, які втілюють наукові здобутки факультету:

Назва наукової школи Керівник наукової школи
1. Cоціальні комунікаціі у світі, що змінюється БАКІРОВ В. С. – доктор соціол.н., проф., академік НАН України, в. о. зав.кафедри прикладної соціології та соціальних комунікацій, ректор університету
2. Молодь та освіта в інформаційному суспільстві СОКУРЯНСЬКА Л. Г. – доктор соціол.н., проф., завідувачка кафедри соціології
3. Соціологія соціальної роботи та управління в сучасному суспільстві ЄВДОКИМОВА І. А. – канд. соціол.н., доц., в. о. зав.кафедри соціології управління та соціальної роботи
4. Методи дослідження актуальних проблем сучасного суспільства КІЗІЛОВ О. І. – канд. соціол.н., ст. наук. спіробітник,

в. о. зав.кафедри методів соціологічних досліджень

5. Процеси інтеграції та дезінтеграції у розділених суспільствах ЛИТОВЧЕНКО А. Д. – канд. соціол.н., доц., доцент кафедри політичної соціології
6. Нові медіа та комунікативні стратегії інформаційного суспільства

СТАРОДУБЦЕВА Л. В. – доктор філософ. н., проф., завідувачка кафедри медіакомунікацій