Кафедра прикладної соціології та соціальних комунікацій

Презентація кафедри

Інформаційні ресурси кафедри:

Магістерська програма «Цифровий соціум»: https://digitalsociety.karazin.ua

Блог кафедри: https://appsociology.blogspot.com/

Telegram: https://t.me/Socio_NewsRoom

Facebook: https://www.facebook.com/SociocomKarazin/about/

Instagram: https://instagram.com/sociocom.karazin?utm_medium=copy_link

YouTube: https://youtube.com/channel/UCVSt8ZaV21vqTIw5A-ddGNQ

Кафедру прикладної соціології та соціальних комунікацій було засновано у червні 1993 року та спочатку вона мала назву “кафедра соціальних технологій”. Її створення було обумовлене посиленням прикладного аспекту навчально-методичної та науково-дослідницької роботи соціологічного факультету, а також відповідною спеціалізацією студентів з економічної та політичної соціології. Створив та очолив кафедру доктор соціологічних наук, професор, академік НАН України В.С.Бакіров. У квітні 1996 року відбулася зміна назви кафедри на “кафедру прикладної соціології” та одним з головних напрямків діяльності стають питання соціологічного вивчення технологій соціальних комунікацій. Після отримання у 2012 році університетом ліцензії на підготовку фахівців зі спеціальности 6.030302 “Реклама та зв’язки з громадськістю” на базі кафедри прикладної соціології, Вченою Радою ХНУ імені В.Н.Каразіна було прийнято рішення змінити назву кафедри на “кафедра прикладної соціології та соціальних комунікацій”, що більш влучно відображало весь комплекс наукових та освітніх напрямків діяльності кафедри.

Завідувачка кафедри - кандидат соціологічних наук, доцент Ірина СОЛДАТЕНКО.

Кафедра є структурним підрозділом соціологічного факультету.

За понад 30 років існування кафедра випустила більше 600 студентів.

Навчальна підготовка на кафедрі ведеться за спеціальностями:

- 054 - “Соціологія” – Освітньо-професійна програма “Соціологія комунікацій, реклами та зв'язків з громадськістю” (бакалаврат);

- 061 - “Журналістика” – Освітньо-професійна програма “Медіакомунікації та зв’язки з громадськістю” (бакалаврат);

- 054 - “Соціологія” – Освітньо-професійна програма “Соціальні технології” (магістратура);

- 054 - “Соціологія” – Освітньо-професійна програма “Цифровий соціум” (магістратура).

Кафедра проводить підготовку аспірантів та докторантів. З 1995 року кафедра підготувала 6 докторів наук (В.Шедяков, М.Саппа, Н.Лисиця, Л.Хижняк, В.Лукащук, О.Горошко, О.Скориніна-Погрібна) та 33 кандидата наук (О.Дворцова, К.Бакакіна, Ю.Свєженцева, О.Редько, Н.Максимова, О.Чернявська, О.Кабачна, І.Солдатенко, Ю.Сіда, В.Панюта, В.Лукащук, Н.Зубрєва, Ю.Бєлікова, Н.Удріс, Л.Менделєва, М.Субота, Я.Петрова, І.Жеребятнікова, Я.Горбенко, М.Шкрябець, А.Скрипка, С.Балюк, А.Сорокіна, О.Хижняк, Г.Кравченкова, Л.Змій, А.Зінюк, М.Мастинець, О.Буданова, С.Кравченко, А.Калашнікова, А.Яковенко, В.Крижанівська).

На кафедрі працюють і залучені до навчального процесу 1 академік НАН України, професор, доктор наук; 4 професори, доктори наук; 13 кандидатів наук, доценти, викладачі. Серед викладачів – 4 відмінника освіти України (акад. НАН України Бакіров В.С., проф. Хижняк Л.М., проф. Лисиця Н.М., доц. Солдатенко І.О.); заслужений діяч науки і техніки України, академік НАН України, заслужений професор Харківського університету В.С.Бакіров; академіки Академії вищої школи України (акад. НАН України Бакіров В.С., проф. Хижняк Л.М.), нагороджені відзнаками НАН України за розвиток вищої освіти рейтингу “Золота фортуна” (проф. Хижняк Л.М., доцент Солдатенко І.О.).

Викладачі кафедри активно підтримують міжнародні наукові зв’язки та реалізують міжнародну наукову діяльність, підвищуючи свій науковий та педагогічний рівень. Зараз викладачі кафедри беруть участь в дослідницьких програмах захисту викладачів під час війни, що реалізуються Британською Академією (Велика Британія), Норвезьким інститутом міських та регіональних досліджень (Норвегія), Університетом Клайпеди (Литва) та інш.

Міжнародні проекти університету, до яких залучені викладачі і студенти кафедри у 2023-24 навчальному році:

•Проект FoPA (The Future of Public Administration, Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Faculty of Public Administration, the V. N. Karazin Kharkiv National University and the Slovak Corpus of Ukrainian Students).

Project site: https://fpa.education/

•Програма Creative Flame. Членство в Британській Асоціації викладачів підприємництва (EEUK), 2022-2023. EEUK розвиває міжнародну спільноту викладачів курсів підприємництва.

https://www.enterprise.ac.uk/connect/#members

•Проект 101082928 — SMART-PL Topic: ERASMUS-EDU-2022-CBHE-STRAND-2 — Capacity Building in the field of Higher Education: Strand 2 - Partnerships for transformation in higher education.

До викладання спеціальних професійних дисциплін з реклами та зв’язків з громадськістю залучені практики, керівники рекламних та PR-агенцій, багато з них є випускниками кафедри. Для наближення знань, навиків та умінь, які студенти отримують під час навчання до вимог ринку праці, кафедра організовує та проводить професійні майстерні, майстер-класи, інтенсивні навчання, літні та зимні школи.

Студенти і викладачі кафедри співпрацюють з такими комунікативними підрозділами університету, як Центр зв’язків з громадськістю ХНУ імені В.Н.Каразіна; пресцентр соціологічного факультету, Університетська медіастудія, газета “Каразінський університет”, створюють контент для сторінок соціологічного факультету та кафедри в соціальних мережах.