Кафедра прикладної соціології та соціальних комунікацій

Презентація кафедри

Інформаційні ресурси кафедри:

Магістерська програма «Цифровий соціум»: https://digitalsociety.karazin.ua

Блог кафедри: appsociology.blogspot.com

Telegram: https://t.me/Socio_NewsRoom

Facebook: https://www.facebook.com/SociocomKarazin/about/

Instagram: https://instagram.com/sociocom.karazin?utm_medium=copy_link

YouTube: https://youtube.com/channel/UCVSt8ZaV21vqTIw5A-ddGNQ

Блог студентів: http://karazinsocioblog.blogspot.com/?m=1

Кафедру прикладної соціології та соціальних комунікацій було засновано у червні 1993 року та спочатку вона мала назву “кафедра соціальних технологій”. Її створення було обумовлене посиленням прикладного аспекту навчально-методичної та науково-дослідницької роботи соціологічного факультету, а також відповідною спеціалізацією студентів з економічної та політичної соціології. Створив та очолив кафедру доктор соціологічних наук, професор, академік НАН України В.С.Бакіров. У квітні 1996 року відбулася зміна назви кафедри на “кафедру прикладної соціології” та одним з головних напрямків діяльності стають питання соціологічного вивчення технологій соціальних комунікацій. Після отримання у 2012 році університетом ліцензії на підготовку фахівців зі спеціальности 6.030302 “Реклама та зв’язки з громадськістю” на базі кафедри «кафедри прикладної соціології” Вченою Радою ХНУ імені В.Н.Каразіна було прийнято рішення змінити назву кафедри на “кафедра прикладної соціології та соціальних комунікацій”, що більш влучно відображало весь комплекс наукових та освітніх напрямків діяльності кафедри.

В.о.завідувача кафедри - доктор соціологічних наук, академік НАН України Віль БАКІРОВ.

Кафедра є структурним підрозділом соціологічного факультету.

За понад 22 роки існування кафедра випустила більше 400 студентів.

Навчальна підготовка на кафедрі ведеться за спеціальностями:

- 054 - “Соціологія” – Освітньо-професійна програма “Соціальні комунікації, реклама та зв'язки з громадськістю” (бакалаврат);

- 061 - “Журналістика” Освітньо-професійна програма “Медіакомунікації та зв’язки з громадськістю” (бакалаврат);

- 054 - “Соціологія” – Освітньо-професійна програма “Соціальні технології” (магістратура);

- 061 - “Журналістика” Освітня програма “Стратегічні комунікації та нові медіа” (магістратура).

Кафедра проводить підготовку аспірантів та докторантів. З 1995 року кафедра підготувала 6 докторів наук (В.Шедяков, М.Саппа, Н.Лисиця, Л.Хижняк, В.Лукащук, О.Горошко, О.Скориніна-Погрібна) та 31 кандидата наук (О.Дворцова, К.Бакакіна, Ю.Свєженцева, О.Редько, Н.Максимова, О.Чернявська, О.Кабачна, І.Солдатенко, Ю.Сіда, В.Панюта, В.Лукащук, Н.Зубрєва, Ю.Бєлікова, Н.Удріс, Л.Менделєва, М.Субота, Я.Петрова, І.Жеребятнікова, Я.Горбенко, М.Шкрябець, А.Скрипка, С.Балюк, А.Сорокіна, О.Хижняк, Г.Кравченкова, Л.Змій, А.Зінюк, М.Мастинець, О.Буданова, С.Кравченко, А.Калашнікова).

На кафедрі працює і залучені до навчального процесу 7 докторів наук, 10 кандидатів наук, 8 викладачів без наукового ступеня. Серед викладачів – 4 відмінника освіти України (акад. НАН України Бакіров В.С., проф. Хижняк Л.М., проф. Лисиця Н.М., доц. Солдатенко І.О.); заслужений діяч науки і техніки України, академік НАН України, заслужений професор Харківського університету В.С.Бакіров; академіки Академії вищої школи України (акад. НАН України Бакіров В.С., проф. Хижняк Л.М.), нагороджені відзнаками НАН України за розвиток вищої освіти рейтингу “Золота фортуна” (проф. Хижняк Л.М., доцент Солдатенко І.О.).

Викладачі кафедри активно підтримують міжнародні наукові зв’язки та реалізують міжнародну наукову діяльність, підвищуючи свій науковий та педагогічний рівень з моменту створення кафедри. У 1993 році В.С.Бакіров читав лекції у Болонському університеті (Італія), у 1994 році – у Падуанському університеті (Італія). У 1994-1994 роках В.С.Бакіров стажувався у департаменті соціології Каліфорнійського університету (Сан Діего, США). За час існування кафедри число міжнародних контакітв викладачів та наукових проектів зростало з кожним роком. Четверо викладачів кафедри є випускниками програм USAID міжнародних професійних обмінів Open World (М.А. Фоломєєв, О.В.Хижняк) і Communite Connection (І.О. Солдатенко). Доцент кафедри О.Хижняк був учасником міжнародного проекту Міністерства освіти та науки України "Іноваційний університет та лідерство" (2015-2016) та проходив 8-ми місячне наукове стажування у 2016-2017 рр. в Аріельському університеті (м. Аріель, Ізраїль); Протягом чтотирьох років (2012-2016) доценти кафедри І.Солдатенко та О.Хижняк співпрацювати з проектом USAID “Справедливе правосуддя” та університетом штату Мічиган (США) як екперти та викладачі навчальної програми “Судове адміністрування”. У 2017 -2018 році викладачі кафедри І.Солдатенко, О.Гужва, М.Фоломєєв, О.Хижняк та студентка магістратури В.Крижановська брали участь в проекті Британської ради та Інституту вищої освіти НАН України “Підвищення лідерського потенціалу університетів України”. З 2018 року викладачі і студенти кафедри є учасниками міжнародної програми Британської ради Creative Spark.

До викладання спеціальних професійних дисциплін з реклами та зв’язків з громадськістю залучені лідери ринку – практики, керівники рекламних та PR-агенцій, деякі з них є випускниками кафедри. Для наближення знань, навиків та умінь, які студенти отримують під час навчання до вимог ринку праці, кафедра організовує та проводить майстрені, майстер-класи, інтенсивні навчання, літні школи за участі фахівців –практиків, місцевих державних структур.

Студенти і викладачі кафедри залучені до роботи таких комунікативних підрозділів університету, як Центр зв’язків з громадськістю ХНУ імені В.Н.Каразіна; Центр працевлаштування ХНУ імені В.Н.Каразіна, прес-центр соціологічного факультету, Університетська медіастудія, студентське радіо ЗІР, ведуть блог кафедри http://karazinsocioblog.blogspot.com, підтримують сторінки соціологічного факультету та кафедрив соціальних мережах.