Кафедра соціології

Кафедра соціології була створена 1 січня 1980 р. і є однією з перших соціологічних кафедр у колишньому Радянському Союзі.

Спеціалізації кафедри – "соціальна аналітика та соціокультурна експертиза".
Кафедра готує фахівців зі спеціальності «Соціологія» освітньо-кваліфікаційних рівнів: "бакалавр", «спеціаліст», «магістр».
Випускники кафедри освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст», «магістр» отримують кваліфікацію: соціолог, викладач соціологічних дисциплін.
Сфери професійної діяльності випускників кафедри:

  • академічні та галузеві науково-дослідні установи з вивчення різноманітних проблем життєдіяльності сучасного суспільства;
  • центри (служби) вивчення громадської думки;
  • вищі та середні навчальні заклади; органи державного та муніципального управління, самоврядування;
  • засоби масової інформації;
  • різноманітні соціальні служби та консалтингові агенції (служби).

Спеціалізація кафедри дозволяє випускникам працювати соціологами-аналітиками, соціологами-дослідниками, соціологами-практиками, викладачами соціогуманітарних дисциплін у вищій та середній школі.

Згідно з договорами, які кафедра соціології уклала з відповідними структурами Львівського національного університету імені Івана Франка, Львівського національного технічного університету «Львівська політехніка», Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (м.Луцьк) та Українського інституту соціальних досліджень ім. О.О. Яременка (м.Київ), щорічно студенти ІІІ та ІV курсів, які спеціалізуються на кафедрі соціології, проходять у цих навчальних закладах навчально-ознайомчу та виробничу практики.

Посилання на сайт кафедри: https://dept-of-soc.univer.kharkov.ua