Кафедра політичної соціології

Кафедра політичної соціології створена у липні 2005 року за ініціативи професора, доктора соціологічних наук Куценко Ольги Дмитрівни.

Протягом 15 років кафедру політичної соціології очолювали видатні соціологи, серед яких: Куценко Ольга Дмитрівна (2005-2007 рр.), Навроцький Олексій Ігорович (2007-2008 рр.), Євтух Володимир Борисович (2009-2013 рр.), Лукащук Віталій Ігорович (2013-2014 рр.), Дублікаш Тетяна Миколаївна (2014-2020 рр.), а з 2020 року кафедру очолює Нікулін В’ячеслав Сергійович.

Кафедра забезпечує спеціалізацію студентів соціологічного факультету з політичної соціології та соціально-політичного маркетингу, а також викладання основних та вибіркових соціологічних дисциплін на рівнях «Бакалавр», «Магістр», «Доктор філософії (PhD)». Перший набір до спеціалізації здійснено у 2005-2006 н. р.

За останні три роки викладачі кафедри пропонують щорічно щонайменше 10 міжфакультетських вибіркових дисциплін для студентів університету. Кожного семестру пропоновані кафедрою МФД обирають 10-12% від загальної кількості студентів 2 і 3 курсів по всьому університету.

Кафедра готує фахівців за спеціальністю 054 Соціологія: 1) Освітньо-професійної програми «Соціально-політичні та маркетингові дослідження; 2) Освітньо-професійної програми «Соціальні технології»; Освітньо-наукова програма «Доктор філософії (PhD) із соціології».

Спеціалізації кафедри – «Політична соціологія», «Політичний маркетинг і політичне консультування». До складу кафедри входять 10 науково-педагогічних працівників, які є спеціалістами в галузях політичного маркетингу та аналітики, маркетингових досліджень, гендерних досліджень, теорій раціонального вибору, політичних революцій, медіакомунікацій, теорії дослідження еліт, соціальних технологій, політичної соціології, інтеграційних та дезінтеграційних процесів, дослідження Європейського Союзу, теорії прийняття політичних та управлінських рішень, тощо.

Сфери професійної діяльності випускників кафедри – органи державного та муніципального управління та самоврядування; політичні партії; недержавні організації (благодійні фонди, громадські організації); центри вивчення суспільної думки, науково-дослідні організації з вивчення соціальних і політичних проблем; вищі й середні навчальні заклади; маркетингові служби тощо.

Кафедра політичної соціології підтримує тісні наукові, дослідницькі та академічні зв’язки з OsloMetropolitanUniversity (Норвегія), Freie Universität Berlin, Humboldt-Universität zu Berlin (Німеччина), University of Kansas, Boston University, University of Georgia (США), The London School of Economics and Political Science, LSE (Великобританія), Uniwersytet Zielonogórski (Польща).