Кафедра соціології управління та соціальної роботи

Презентація кафедри

Кафедру соціології управління та соціальної роботи засновано на соціологічному факультеті в Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна в 1990 році.

Кафедра здійснює підготовку студентів за спеціальностями

 • «соціологія» (освітній рівень «бакалавр» та «магістр»)
 • «соціальна робота» (освітній рівень «бакалавр»).

З 2001 року кафедра є випусковою за спеціальністю «соціальна робота» в Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна та має статус одного з провідних центрів Східної України з підготовки кваліфікованих фахівців із соціальної роботи.

Навчальні плани кафедри поєднують теоретичну та практичну підготовку. На кафедрі викладають такі дисципліни: «Соціологія управління», «Соціальна політика», «Управління соціальними проектами», «Конфліктологія», «Соціальний аудит», «Історія соціальної роботи», «Теорія і методи соціальної роботи», «Технології соціальної роботи», «Менеджмент соціальної роботи», «Основи маркетингу», «Кадрова безпека», «Управлінський консалтинг», «Технології управління персоналом», «Стратегічне планування», «Кар'єра та лідерство», «Комунікативний менеджмент та event-менеджмент» та ін.

Студенти кафедри проходять практики в таких організаціях:

 • Головне управління з соціальних і гуманітарних питань Харківської міської ради;
 • Харківський обласний центр зайнятості;
 • Харківський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді;
 • Харківський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді «Довіра»;
 • Громадські організації м. Харкова («Благо», «Ми небайдужі» та інші).

Випускники кафедри працюють на посадах провідних фахівців, аналітиків, керівників

 • в організаціях соціальної сфери (соціальні служби, освітні та медичні заклади, кадрові та консалтингові агентства, благодійні фонди, громадські організації соціального спрямування);
 • в підрозділах з соціально-гуманітарних питань органів державного управління та місцевого самоврядування;
 • в кадрових службах підприємств, установ та організацій різних форм власності;
 • в науково-дослідних установах;

а також на посадах викладачів соціогуманітарних дисциплін у вищих та середніх навчальних закладах України.

На кафедрі працюють висококваліфіковані викладачі, які беруть активну участь у наукових конференціях та здійсненні науково-дослідних проектів з соціології та соціальної роботи.

Головними напрямами науково-дослідної роботи кафедри є наступні:

 • ринок соціальних послуг та проблеми діяльності соціальних служб;
 • соціально-трудові відносини та запобігання трудових конфліктів;
 • оцінювання соціальних програм та проектів;
 • соціальна відповідальність та соціальний аудит.

Кафедра випускає науково-практичне он-лайн видання «SOCIOПРОСТІР: міждисциплінарний збірник наукових праць з соціології та соціальної роботи» ( http://periodicals.karazin.ua/socioprostir/ )
Кафедра підтримує партнерські зв'язки з Головним управлінням з соціальних і гуманітарних питань Харківської міської ради, відділенням Національної служби посередництва та примирення в Харківський області, державними та комунальними соціальними службами, громадськими організаціями м. Харкова та Харківської області.

Сайт кафедри: http://school.sociology.kharkov.ua/ksocwork/