Наукові школи

Соціологічні дослідження на факультеті є невід'ємною частиною його діяльності. Провідні напрямки і школи були закладені проф. О. О. Якубою. Наразі успішно розвиваються 6 наукових шкіл, які втілюють наукові здобутки факультету:

Назва наукової школи Керівник наукової школи
1. Cоціальні комунікаціі у світі, що змінюється БАКІРОВ В. С. – доктор соціол.н., проф., академік НАН України, в. о. зав.кафедри прикладної соціології та соціальних комунікацій, ректор університету
2. Молодь та освіта в інформаційному суспільстві СОКУРЯНСЬКА Л. Г. – доктор соціол.н., проф., завідувачка кафедри соціології
3. Соціологія соціальної роботи та управління в сучасному суспільстві ЄВДОКИМОВА І. А. – канд. соціол.н., доц., в. о. зав.кафедри соціології управління та соціальної роботи
4. Методи дослідження актуальних проблем сучасного суспільства КІЗІЛОВ О. І. – канд. соціол.н., ст. наук. спіробітник, в. о. зав.кафедри методів соціологічних досліджень
5. Процеси інтеграції та дезінтеграції у розділених суспільствах ЛИТОВЧЕНКО А. Д. – канд. соціол.н., доц., доцент кафедри політичної соціології
6. Нові медіа та комунікативні стратегії інформаційного суспільства СТАРОДУБЦЕВА Л. В. – доктор філософ. н., проф., завідувачка кафедри медіакомунікацій