Вступникам

УМОВИ ПРИЙОМУ НА СОЦІОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені В.Н.Каразіна

Правила прийому до Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна у 2021 році

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів, творчих конкурсів)

Таблиця відповідності середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, за значенням 200-бальної шкали

Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів вищої освіти України

Повний перелік документів

ВСТУП 2021

Перелік спеціальностей для прийому на навчання у 2021 році на другий (або третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) для здобуття ступеня бакалавра осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста

Перелік спеціальностей для прийому на навчання у 2021 році для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), фахові іспити та терміни навчання

Правила прийому на навчання до аспірантури та докторантури Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна у 2021 році (для громадян України, інозенців, які постійно проживають на території України на законних підставах, осіб, яким надано статус біженця в Україні, та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту)

Правила прийому на навчання до аспірантури та докторантури Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна у 2021 році (для іноземних громадян та осіб без громадянства)

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів)

Перелік освітніх ступенів та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Вартість платних послуг у сфері освітньої діяльності для громадян України у Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна в 2020/2021 н.р.

Спеціальності

Освітні програми

Бакалавр* Бакалавр* Магістр* Магістр*
Денна Заочна Денна Заочна

054-Соціологія

Соціологія комунікацій, реклами та зв'язків з громадськістю

19760 7190
Соціально-політичні та маркетингові дослідження 18290 7190
Соціальні технології 23770 16260
Соціальний менеджмент 23770 16260
Цифровий соціум 23770 16260

231-Соціальна робота

Соціальна робота

11990 5020

061-Журналістика

Медіакомунікації та зв’язки з громадськістю

19760 7190
Аудіовізуальні медіа та цифрова журналістика 23770 11310
Стратегічні комунікації та нові медіа 23770 11310

Вартість навчання для іноземних громадян

Примітка:

Вартість вказана у гривнях.

* Вартість одного року навчання у гривнях.

Відповідальний секретар приймальної комісії соціологічного факультету:

ТУРЧЕНКОВА Валерія Валеріївна, тел. 050-402-69-15

Адреса приймальної комісіі університету:

Головний корпус Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна,

пл.Свободи, 4, г. Харків 61022

тел. 707-53-75, 707-54-88

За додатковою інформацією звертатись: start.karazin.ua