Співробітники

Завідувачка кафедри – Сокурянська Людмила Георгіївна

докторка соціологічних наук, професорка, академік Академії наук вищої школи України.

Членкиня Науково-методичної комісії МОН України з соціальних наук і журналістики (підкомісія «Соціологія» 054); членкиня Наукової Ради МОН України.

Наукові інтереси: соціологічна пропедевтика, соціологія особистості, аксіологія, соціологія молоді, соціологія освіти, проблеми вищої школи та студентської молоді, якісна соціологія, соціокультурні чинники суспільної трансформації, простір ідентичностей сучасної молоді, громадянська ідентифікація студентства, духовний світ української молоді тощо.

Керівниця численних регіональних, загальнонаціональних та міжнародних наукових проєктів, що реалізуються кафедрою соціології та Соціологічною асоціацією України (САУ).

Віцепрезидентка Соціологічної асоціації України. Голова Харківського відділення САУ. Керівниця та лекторка Школи молодого соціолога САУ.

Навчальні дисципліни: «Вступ до соціології», «Соціологія сім’ї та молоді», «Соціологія», «Теоретико-методологічні засади дисертаційного дослідження».

Керівниця виїзної виробничої практики студентів на базі Львівського національного університету імені Івана Франка.

Харків, м-н Свободи, 6, ауд. 350; т. 707-54-90

Е-mail: sokuryanska@karazin.ua

https://scholar.google.com.ua/citations?user=FR-ytL4AAAAJ&hl=uk

https://www.researchgate.net/profile/Liudmyla_Sokuryanska

http://orcid.org/0000-0002-4097-952X

Артьомов Павло Миколайович

кандидат соціологічних наук, старший викладач.

Наукові інтереси: соціологія молоді, молодіжні субкультури, історія молодіжних субкультур; агресивні та насильницькі колективні практики, футбольний фанатизм та хуліганізм.

Учасник загальнонаціональних та міжнародних наукових проєктів, що реалізуються кафедрою соціології та Соціологічною асоціацією України.

Навчальні дисципліни: «Вступ до соціології», «Соціологія сім’ї та молоді», «Проєктний менеджмент».

Е-mail: artomov@karazin.ua

https://scholar.google.com.ua/citations?user=Z3qGhukAAAAJ&hl=uk

https://www.researchgate.net/profile/Pavlo_Artomov

https://orcid.org/0000-0002-9154-2846

Борисов Роман Ігорович

кандидат соціологічних наук, старший викладач.

Наукові інтереси: історія соціології, соціологія освіти, соціологія молоді, історія та теорія соціальної критики, конструктивістський структуралізм П. Бурдьє, професійна соціалізація студентської молоді.

Учасник регіональних, загальнонаціональних та міжнародних наукових проєктів, що реалізуються кафедрою соціології та Соціологічною асоціацією України.

Навчальні дисципліни: «Зламування повсякденності: практична оптика», «Інтернет-технології у рекламі та зв’язках з громадськістю», «Історія класичної соціології», «Історія соціології», «Технологія підготовки наукової роботи».

Е-mail:r.i.borysov@karazin.ua

https://orcid.org/0000-0003-3757-3630

Голіков Олександр Сергійович

доктор соціологічних наук, доцент, доцент кафедри соціології.

Член колегії експертів при МОН з експертизи наукових проєктів.

Наукові інтереси: соціологія знання, соціокультурні нерівності, синтетичні тенденції в сучасній соціології, «капітальний» аналіз у соціології, капітали та бурдьєвізм, К. Маркс і марксизм, історія та теорія соціології, європейська соціологія ХХ-ХХІ століть; наукова методологія, теорія та експертиза медіа.

Учасник регіональних, загальнонаціональних та міжнародних наукових проєктів, що реалізуються кафедрою соціології та Соціологічною асоціацією України, лектор Школи молодого соціолога САУ.

Навчальні дисципліни: «Новітні соціологічні теорії», «Соціологія XXI століття», «Соціологія глобалізації», «Речі. Символи. Насильство», "Ненадійність життя у глобальному світі».

Е-mail: a.s.golikov@gmail.com; goaledor@univer.kharkov.ua

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=LY8F_M0AAAAJ&view_op=list_works

https://www.researchgate.net/profile/Alexander_Golikov

http://orcid.org/0000-0002-6786-0393

Дейнеко Олександра Олександрівна

кандидатка соціологічних наук, доцентка кафедри соціології, магістерка права, аналітикиня Мережі UPLAN.

Наукові інтереси: соціокультурна експертиза, синтетичні соціологічні теорії, соціологія молоді, соціологія освіти, соціологія масових комунікацій, соціологія культури.

Учасниця регіональних, загальнонаціональних та міжнародних наукових проєктів, що реалізуються кафедрою соціології та Соціологічною асоціацією України.

Членкиня Правління Соціологічної асоціації України, лекторка Школи молодого соціолога САУ.

Навчальні дисципліни: «Теорія структурації Е. Гідденса», «Новітні соціологічні теорії», «Соціальна аналітика та соціокультурна експертиза».

Керівниця виробничої практики студентів.

Е-mail: snosocio@gmail.com

https://orcid.org/0000-0002-3659-0861

Зубарєв Олександр Сергійович

кандидат соціологічних наук, старший викладач.

Наукові інтереси: розуміюча соціологія, феноменологічна соціологія, драматургічний аналіз повсякденного життя І. Гофмана, культура та життя в соціології Г. Зіммеля, М. Бахтін та місце його ідей в історії соціології, соціологія культури, соціологія повсякденного життя, соціологія тілесності, соціокультурний аналіз нетиповості, наративний аналіз в соціології, східні духовні практики.

Учасник регіональних, загальнонаціональних та міжнароднихнаукових досліджень, що здійснюються кафедрою соціології.

Навчальні дисципліни: «Тіло та сексуальність у світі, що змінюється», «Соціологія тілесності», «Соціологія: основи теорії», «Міжкультурна комунікація в нових медіа».

Е-mail: zubar.alexandr@gmail.com

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=

IVqTmmYAAAAJ&view_op=list_works

http://orcid.org/0000-0002-9722-2851

Кутирьова Віра Ігорівна

кандидатка соціологічних наук, доцентка, доцентка кафедри соціології.

Наукові інтереси: етносоціологія, політична соціологія, соціологія молоді та студентства, політична ідентифікація, проблеми політичної соціалізації, політична культура та ідентичність, політична суб’єктність молоді, студентська субкультура, соціологія сім’ї та батьківства.

Учасниця загальнонаціональних та міжнародних наукових досліджень, що здійснюються кафедрою соціології.

Відповідальна за профорієнтаційну роботу на соціологічному факультеті.

Навчальні дисципліни: «Етносоціологія», «Соціологічний аналіз українського суспільства».

Е-mail: vera.kutyreva@karazin.ua

https://www.researchgate.net/profile/Vera_Kutyreva2

http://orcid.org/0000-0002-1637-8927

Мусієздов Олексій Олександрович

доктор соціологічних наук, доцент, професор кафедри соціології.

Наукові інтереси: соціологія культури, соціальна структура, ідентичність міста, постсучасне суспільство, міграції.

Учасник загальнонаціональних та міжнародних наукових досліджень, що здійснюються кафедрою соціології. Співкоординатор міжнародного дослідження «Ukrainian geopolitical fault-line cities: urban identities, geopolitics and urban policy» (Університет Осло, Норвегія). Учасник проекту «Практики саморепрезентації багатонаціональних міст в індустріальну і постіндустріальну добу» за підтримки Програми імені Ковальських та Програми вивчення сучасної України Канадського інституту українських студій Альбертського університету (Едмонтон, Канада).

Навчальні дисципліни: «Історія класичної соціології», «Вступ до соціології», «Соціологія», «Соціологія міста», «Підготовка наукових публікацій та презентація результатів досліджень».

Е-mail: musiyezdov@karazin.ua

https://orcid.org/0000-0002-2929-7333

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=S8ggXoAAAAAJ

Ніколаєвська Алла Михайлівна

кандидатка соціологічних наук, доцентка, доцентка кафедри соціології, заступниця директора Центру соціально-гуманітарних досліджень Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Наукові інтереси: соціальна психологія та психодіагностика, соціологія моралі, соціологія релігії, соціологія вищої школи, соціологія особистості, соціологія молоді; релігійна зумовленість моральних преференцій особистості, професійна етика, етика соціологічної діяльності, використання психологічних методик у соціологічних дослідженнях.

Учасниця регіональних, загальнонаціональних та міжнародних наукових досліджень, що здійснюються кафедрою соціології та Центру соціально-гуманітарних досліджень Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Навчальні дисципліни: «Психодіагностика», «Тестові методики в соціології», «Соціологія моралі», «Соціальна психологія».

Е-mail: alla.nikolaievska@karazin.ua

https://orcid.org/0000-0002-7705-9671

Ніколаєвський Валерій Миколайович

кандидат філософських наук, доцент, професор кафедри.

Наукові інтереси: соціальна безпека, міграція, конфліктологія, доброчинність, медіа, експертиза, інформаційне суспільство.

Учасник загальнонаціональних та міжнароднихнаукових досліджень, здійснених соціологічним факультетом, зокрема кафедрою соціології.

Навчальні дисципліни:«Безпека інформаційно-комунікативного простору», «Експертиза медіатекстів», «Практикум з експертизи текстів засобів масової інформації», «Соціологія», «Історія та теорія соціальної критики», «Сучасне українське суспільство: соціологічний аналіз».

Сертифікований аудитор за системою управління якістю ISO9001:2015

Е-mail: vnikolayevskyy@gmail.com

http://orcid.org/0000-0003-1840-2932

https://www.researchgate.net/profile/Valeriy_Nikolayevskyy

https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=uk&user=eUXlYiUAAAAJ

Пак Інна В'ячеславівна

кандидатка соціологічних наук, старша викладачка.

Наукові інтереси: соціологія культури, соціологія освіти, академічна культура та академічний етос, методи викладання соціогуманітарних дисциплін, соціальна психологія.

Учасниця регіональних та загальнонаціональних наукових досліджень, що здійснюються кафедрою соціології та Центром соціально-гуманітарних досліджень Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, а також міжнародних досліджень за програмоюTALIS.

Навчальні дисципліни: «Соціальна психологія», «Загальна психологія», «Соціологія».

Сертифікована аудиторка за системою управління якістю ISO9001:2015

Е-mail: innapak@karazin.ua

https://orcid.org/0000-0002-4127-4863

Сорока Юлія Георгіївна

докторка соціологічних наук, доцентка, професорка кафедри соціології. Голова науково-методичної комісії соціологічного факультету.

Стипендіатка програми академічних обмінів імені Фулбрайта. Членкиня спеціалізованих вчених рад Д 64.051.15 та Д 64.051.06 Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Членкиня Консультативної ради журналу «Соціологія: теорія, методи, маркетинг».

Експертка в галузях: соціологічного супроводу діалогових процесів; аналітичного забезпечення громадських проектів урбаністичної, гендерної та освітньої тематики; оцінки проектів громадянської освіти; дистанційної освіти; вдосконалення викладання у ВНЗ; студентоцентрованої освіти.

Наукові інтереси: соціологія культури, культура і влада, соціокультурний підхід, соціальне сприйняття, діалог, полікультурне суспільство, Інший та іншування, мова ворожнечі, якісні методи соціологічних досліджень, дискурс-аналіз, контент-аналіз, соціологія масових комунікацій, телевізійні новини, масова культура, кіно, викладання соціології, студентоцентрована освіта, компетентнісний підхід, тренінги та навчання дорослих.

Учасниця загальнонаціональних та міжнароднихнаукових досліджень, що здійснюються кафедрою соціології та Соціологічною асоціацією України. Лекторка Школи молодого соціолога САУ.

Навчальні дисципліни:«Соціологія культури», «Методики викладання та навчання у вищій школі»,«Соціологія», «Культура і влада».

Е-mail: Yuliya.soroka@karazin.ua

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=pt0CTWQAAAAJ&view_op=list_works&gmla=AJsN-F6xiHLDQC8AFb1ELgLd_rp978pogpjd_S6yOBp62FK2SYw_rXxuIy8RyxQvyJRm0IwoNuZjfNdvvwR6zg7b85vYhUDKJ59jpBsSWY3KcADXw1uudiJbk3Hz0CDg0RD5CrZNIDlN

https://www.researchgate.net/profile/Iuliia_Soroka

http://orcid.org/0000-0002-4158-1636

Філіппова Ольга Аркадіївна

кандидатка соціологічних наук, доцентка, доцентка кафедри соціології, заступниця декана соціологічного факультету з міжнародних зв’язків.

Наукові інтереси: національна ідентичність, політики ідентичностей, соціальне (ре)конструювання минулого, постсоціалістична трансформація, кіберетнографія, соціологія дитинства, соціологія кіберпростору, глобалізація, методи соціокультурної антропології, соціальна аналітика та соціокультурна експертиза, міждисциплінарна методологія досліджень.

Співкерівниця та учасниця регіональних, загальнонаціональних та міжнароднихнаукових досліджень, що здійснюються кафедрою соціології та соціологічним факультетом. Лекторка Школи молодого соціолога САУ.

Навчальні дисципліни: «Вступ до соціокультурної антропології», «Соціальне (ре)конструювання минулого», «Політики ідентичностей», «Технологія підготовки наукової роботи», «Європейські студії».

Е-mail: olgafilip@gmail.com

https://scholar.google.com.ua/citations?user=kUzTxKgAAAAJ&hl=uk

https://www.researchgate.net/profile/Olga_Filippova2

Шеремет Ірина Іванівна

кандидатка філософських наук, доцентка, доцентка кафедри соціології. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 64.051.15 Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна із захисту докторських дисертацій з соціологічних наук.

Наукові інтереси: демографія, соціологія освіти, реформування освітньої системи, розвиток університетської автономії, безперервна освіта.

Учасниця загальнонаціональних та міжнароднихнаукових досліджень, що здійснюються кафедрою соціології.

Навчальні дисципліни: «Соціологія освіти», «Основи демографії», «Гендер та освіта».

Керівниця педагогічної та переддипломної практик студентів.

Е-mail: irinasheremet@karazin.ua

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=4lAQfZgAAAAJ&view_op=list_works

https://www.researchgate.net/profile/Irina_Sheremet

http://orcid.org/0000-0002-0858-5547

Аспіранти кафедри:

Дзюба Ольга Михайлівна

аспірантка кафедри соціології.

Тема дисертації: «Дискурс мусульман у сучасних українських ЗМІ».

Наукова керівниця: докторка соціологічних наук, доцентка Сорока Ю.Г.

Е-mail: olga@mcg.net.ua

Десенко Дарина Сергіївна

аспірантка кафедри соціології.

Тема дисертації: «Інструменти включення / виключення в сучасному світі».

Науковий керівник: доктор соціологічних наук, доцент Мусієздов О.О.

Е-mail: darina.desenko@gmail.com

Дикань Богдан Олександрович

аспірант кафедри соціології.

Тема дисертації: «Об’єктність та суб’єктність мобільних електронних пристроїв: інтеракції, практики, знання».

Науковий керівник: доктор соціологічних наук, доцент Голіков О.С.

Е-mail: dykanbohdan@gmail.com

Щербак Ігор Сергійович

аспірант кафедри соціології.

Тема дисертації: «Практики ідентифікації як інструмент конструювання дискурсів конфлікту та солідарності».

Наукова керівниця: докторка соціологічних наук, професорка Сокурянська Л.Г.

Е-mail: ihor.shcherbak@gmail.com

Білозеров Костянтин Олександрович

аспірант кафедри соціології.

Тема дисертації: «Соціальне конструювання категорій естетичного: (від)творення, влада, відносини».

Науковий керівник: доктор соціологічних наук, доцент Голіков О. С.

Е-mail: belozyorovkonstantin@gmail.com

Приступа Марія Валеріївна

аспірантка кафедри соціології.

Тема дисертації: «Трансформації трудових відносин в умовах глобалізації: структури, сприйняття, простори (на прикладі локальних спільнот у сучасній Україні)».

Науковий керівник: доктор соціологічних наук, доцент Голіков О. С.

Е-mail: pristupa.mariya@gmail.com

Романенко Поліна Олександрівна

аспірантка, старша лаборантка кафедри соціології.

Тема дисертації: «Постмілітарний транзит ідентичності ветеранів АТО/ООС: чинники та особливості».

Наукова керівниця: докторка соціологічних наук, професорка Сокурянська Л.Г.

Е-mail: polina.kira8@gmail.com

Романенко Світлана Володимирівна

докторантка кафедри соціології.

Тема дисертації: «Феноменологія віртуального: простори, практики, субʼєкти».

Наукова керівниця: докторка соціологічних наук, професорка Сокурянська Л.Г.

Е-mail: romanenco@te.net.ua

Співробітники кафедри:

Гребеннікова Світлана Іванівна

провідний інженер, технічна секретарка спеціалізованої вченої ради Д 64.051.15 Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна із захисту докторських дисертацій з соціологічних наук.

Харків, м-н Свободи, 6, ауд. 350-а; т. 707-53-89

Е-mail: s.grebennikova@karazin.ua

Остроухова Анна Сергіївна

фахівчиня 1 категорії.

Харків, м-н Свободи, 6, ауд. 350-а; т. 707-53-89

Е-mail: anna.ostrouhova@karazin.ua

Турченкова Валерія Валеріївна

старша лаборантка.

Харків, м-н Свободи, 6, ауд. 351; т. 707-50-79

Е-mail: v.v.turchenkova@karazin.ua

Проценко Ольга Олександрівна

старша лаборантка.

Харків, м-н Свободи, 6, ауд. 351; т. 707-50-79

Е-mail: olga.protsenko@aiesec.net

https://orcid.org/0000-0001-7373-2200

Аніпченко Світлана Миколаївна

старша лаборантка.

Харків, м-н Свободи, 6, ауд. 351; т. 707-50-79

Е-mail:kukolmark@gmail.com

Клюєва Олена Сергіївна

старша лаборантка.

Харків, м-н Свободи, 6, ауд. 346; т. 707-53-97

Е-mail: Helenaks@sociology.kharkov.ua

Кудоярова Вікторія Олегівна

старша лаборантка.

Харків, м-н Свободи, 6, ауд. 351; т. 707-50-79

Е-mail: vkudoyarova@gmail.com