Кафедра методів соціологічних досліджень

Кафедра методів соціологічних досліджень створена у 1991 році (до 2003 року кафедра методики та техніки соціологічних досліджень).
Кафедра бере участь у базовій підготовці бакалаврів за спеціальністю «Соціологія», «Соціальна робота», «Політологія».
Кафедра готує спеціалістів та магістрів за спеціалізацією «Методи соціологічних досліджень».
Сфери професійної діяльності випускників кафедри - центри вивчення громадської думки, науково-дослідні установи з вивчення соціальних проблем, вищі та середні навчальні заклади.

Студенти кафедри проходять ознайомчу (на 3 курсі) та виробничу (на 4 курсі) практики на кафедрі методів соціологічних досліджень, у лабораторії соціологічних досліджень, у Східноукраїнському Фонді соціальних досліджень, в Приватному соціологічному агентстві "Поліс".

Cайт кафедри: http://school.sociology.kharkov.ua/kmetod/