Навчально-методичні комплекси дисциплін

Аніпченко С.М.

Практичний маркетинг

Байдак Т.М.

Маркетинг в соціальних медіа

Практикум: робота із комунікативними сервісами управління

Основи інтернет-маркетингу

Бакіров В.С.

Соціальні комунікації у сучасному світі

Болотова В.О.

Дослідження медіакомунікацій

Практикум з веб-аналітики

Іміджологія

Історія та теорія медіа

Основи аналізу медіадосліджень

Буданова О.Б.

Соціологія особистості та девіантної поведінки

Сучасні соціологічні теорії

Волянська О. В

Основи журналістики

Брендінг

Соціологія медіа

Дейнеко О.О.

Управління проєктами

Цифровий соціум: глобальні проблеми

Зінюк А.В.

Теорія та практика зв'язків з грмадськістю

Ефективність реклами та зв'язків з громадськістю

Соціологія

Змій Л.М.

Медіарілейшнз

Менеджмент контенту веб-сайту

Калашнікова А.О.

Візуальні медіакомунікації

Критичне мислення

Вигадані світи: соціологія уявного і фантастичного

Соціологія інтернету

Візуальна культура соціальних мереж

Лисиця Н.М.

Соціологія реклами та зв’язків з громадськістю

Погарська Н.В.

Проценко М.В.

Виробництво медіаконтенту

Рущенко І.П.

Соціологія: основи теорії

Основи медіаграмотності

Інформаційні війни в інтернет-просторі

Кризові комунікації

Солдатенко І.О.

Соціальні комунікації. Вступ до спеціальності

Комунікативні практики соціального підприємництва

Теорія та практика зв'язків з громадськістю

Робоча програма навчальної дисципліни Курсова робота 2 (ССК)

Робоча програма навчальної дисципліни Курсова робота 1 (СМК)

Робоча програма виробничої (медійної) практики 2023

Робоча програма виробничої (переддипломної) практики 2023

Скориніна-Погребна О.В.

Медіапсихологія

Субота М.М.

Соціологія масової комунікації

Маніпуляції суспільною свідомістю: технології протидії

Маніпулятивні технології соціальних комунікацій

Комунікативні технології в менеджменті персоналу

Трифонов Р. А.

Практикум зі створення тексту

Хижняк Л.М.

Моделі економічної поведінки

Основи теорії комунікації

Інформаційний консалтинг

Стататистика в соціології

Культура довіри в сучасному світі

Лідерство та партнерство в цифровому суспільстві

Комунікативні стратегії в цифрову епоху

Університетська освіта в сучасному світі

Практичний маркетинг (СПМ)

Чернявська О.В.

Соціологія особистості та девіантної поведінки

Теорія та практика реклами

Маркетинг

Робоча програма виробничої практики (сск) 2023

Робоча програма виробничої (преддипломної) практики (смк) 2023