Навчально-методичні комплекси дисциплін

Аксьонов С.С.

Основи журналістики

Вступ до фаху

Конвергентна журналістика цифрових медіа

Робоча програма виробничої (переддипломної) практики

Байдак Т.М.

Практикум: робота із комунікативними сервісами управління

Робоча програма навчальної дисципліни Курсова робота 2

Робоча програма навчальної дисципліни Курсова робота 2 (СПМ)

Комунікація в медіакампаніях

Основи інтернет-маркетингу

Бакіров В.С.

Соціальні комунікації у сучасному світі

Цифровий соціум: глобальні проблеми

Болотова В.О.

Практикум з веб-аналітики

Іміджологія

Історія та теорія медіа

Буданова О.Б.

Соціологія особистості та девіантної поведінки

Сучасні соціологічні теорії

Мережеві комунікації у глобальному суспільстві

Практичний маркетинг

Волянська О. В

Брендінг

Медіариторика

Соціологія медіа

Дейнеко О.О.

Безпека інформаційно-комунікативного простору цифрового суспільства

Проєктний менеджмент

Зінюк А.В.

Соціологія

Медіа та комунікації (Бакалаврський колоквіум)

Змій Л.М.

Медіарілейшнз

Калашнікова А.О.

Візуальні комунікації

Критичне мислення

Вигадані світи: соціологія уявного і фантастичного

Соціологія інтернету

Стратегія: розробка, комунікації, розвиток

Візуальна культура соціальних мереж

Кравченкова Г.М.

Оцінка ефективності інформаційно-комунікативних кампаній

Технології кампаній зв'язків з громадськістю

Практикум з презентацій

Технології ефективних переговорів

Лисиця Н.М.

Business Negotiations

Соціологія реклами та зв’язків з громадськістю

Погарська Н.В.

Проценко М.В.

Виробництво медіаконтенту

Рущенко І.П.

Кримінологія масових комунікацій

Основи медіаграмотності

Інформаційні війни в інтернет-просторі

Кризові комунікації

Солдатенко І.О.

Соціальні комунікації. Вступ до спеціальності

Теорія та практика зв’язків з громадськістю (СМК)

Теорія та практика зв’язків з громадськістю (ССК)

Комунікативні практики соціального підприємництва

Робоча програма навчальної дисципліни Курсова робота 2 (ССК)

Робоча програма навчальної дисципліни Курсова робота 3 (СПМ)

Робоча програма виробничої практики

Робоча програма виробничої (переддипломної) практики

Скориніна-Погребна О.В.

Девіантна поведінка в інтернет-просторі

Медіапсихологія

Субота М.М.

Соціологія масової комунікації

Маніпуляції суспільною свідомістю: технології протидії

Маніпулятивні технології соціальних комунікацій

Дослідження медіакомунікацій

Трифонов Р. А.

Практикум зі створення тексту

Фоломєєв М.А.

PR у політичних комунікаціях

Маркетинг в соціальних медіа

Хижняк О.В.

Соціологія: основи теорії

Цифровізація освіти: соціологічний ракурс

Хижняк Л.М.

Моделі економічної поведінки

Основи теорії комунікації

Інформаційний консалтинг

Стататистика в соціології

Культура довіри в сучасному світі

Лідерство та партнерство в цифровому суспільстві

Культура і етика інтернет-спілкування

Чернявська О.В.

Соціологія особистості та девіантної поведінки

Теорія та практика реклами

Маркетинг

Яцура К.Г.

Менеджмент контенту веб-сайту

Робоча програма виробничої практики (сск)