2021/2022 навчальний рік

Розпорядження "Про проведення позапланового інструктажу з охорони праці на робочому місці" від 14 лютого 2022 року

Розпорядження "Про моніторинг освітніх програм" від 8 лютого 2022 року

Розпорядження "Про матеріально відповідальних осіб в структурних підрозділах факультету" від 26 січня 2022 року

Розпорядження "Про посилення пожежної безпеки в приміщеннях, закріплених за структурними підрозділами соціологічного факультету" від 26 січня 2022 року

Розпорядження "Про призначення відповідальних осіб за стан охорони праці в структурних підрозділах соціологічного факультету" від 17 січня 2022 року

Розпорядження "Про організацію і ведення цивільного захисту на соціологічному факультеті у 2022 році" від 30 грудня 2021 року

Розпорядження "Щодо проведення позапланового інструктажу з безпеки життєдіяльності серед учасників освітнього процесу соціологічного факультету на час зимових канікул" від 30 грудня 2021 року

Розпорядження "Про розробку номенклатури справ деканату (факультету) та кафедр факультету" від 9 грудня 2021 року

Розпорядження "Про результати виконання кафедрами програм розвитку дистанційного навчання у 2021 році" від 19 листопада 2021 року

Розпорядження "Про надання інформації" від 12 листопада 2021 року

Розпорядження "Про матеріально відповідальних осіб в структурних підрозділах факультету" від 2 листопада 2021 року

Розпорядження "Про організацію та призначення відповідальних за проведення відтермінованого та поточного ректорського контролю знань студентів у першому семестрі 2021/2022н.р." від 2 листопада 2021 року

Розпорядження "Про призначення відповідальної особи за внесення відомостей щодо груп забезпечення до ЄДЕБО" від 27 жовтня 2021 року

Розпорядження "Про проведення перевірки кваліфікаційних робіт магістрів на наявність запозичень" від 21 жовтня 2021 року

Розпорядження "Про призначення відповідальної особи за перевірку кваліфікаційних робіт магістрів на наявність запозичень" від 21 жовтня 2021 року

Розпорядження "Про звіт виданої літератури за 2020/2021 н.р. та планування видавничої діяльності на факультеті у 2021/2022 н.р." від 18 жовтня 2021 року

Розпорядження "Про призначення відповідальних осіб за пожежну безпеку в структурних підрозділах факультету" від 11 жовтня 2021 року

Розпорядження "Про призначення відповідальних осіб за стан охорони праці в структурних підрозділах соціологічного факультету" від 11 жовтня 2021 року

Розпорядження "Про організацію вивчення міжфакультетських дисциплін за вибором студента" від 7 жовтня 2021 року

Розпорядження "Про проведення позапланового інструктажу з охорони праці на робочому місці" від 4 жовтня 2021 року

Розпорядження "Про проведення інструктажу з питань цивільного захисту на соціологічному факультеті" від 4 жовтня 2021 року

Розпорядження "Про проведення внутрішнього аудиту на факультеті у жовтні 2021 року" від 30 вересня 2021 року

Розпорядження "Про участь факультету у програмі «life-long learning»" від 22 вересня 2021 року

Розпорядження "Про призначення відповідальної особи за роботу в СЕД ASKOD" від 15 вересня 2021 року

Розпорядження "Про призначення відповідальної особи за роботу зі сприяння розвитку кар’єри студентів на факультеті у 2021/2022н.р." від 10 вересня 2021 року

Розпорядження "Про обговорення результатів ректорського контролю знань студентів у ІІ семестрі 2020/2021н.р. на кафедрах" від 10 вересня 2021 року