2021/2022 навчальний рік

Розпорядження "Про призначення відповідальних осіб за пожежну безпеку в структурних підрозділах факультету" від 11 жовтня 2021 року

Розпорядження "Про призначення відповідальних осіб за стан охорони праці в структурних підрозділах соціологічного факультету" від 11 жовтня 2021 року

Розпорядження "Про організацію вивчення міжфакультетських дисциплін за вибором студента" від 7 жовтня 2021 року

Розпорядження "Про проведення позапланового інструктажу з охорони праці на робочому місці" від 4 жовтня 2021 року

Розпорядження "Про проведення інструктажу з питань цивільного захисту на соціологічному факультеті" від 4 жовтня 2021 року

Розпорядження "Про проведення внутрішнього аудиту на факультеті у жовтні 2021 року" від 30 вересня 2021 року

Розпорядження "Про участь факультету у програмі «life-long learning»" від 22 вересня 2021 року

Розпорядження "Про призначення відповідальної особи за роботу в СЕД ASKOD" від 15 вересня 2021 року

Розпорядження "Про призначення відповідальної особи за роботу зі сприяння розвитку кар’єри студентів на факультеті у 2021/2022н.р." від 10 вересня 2021 року

Розпорядження "Про обговорення результатів ректорського контролю знань студентів у ІІ семестрі 2020/2021н.р. на кафедрах" від 10 вересня 2021 року