Науково-дослідні проєкти

Проєкти, що фінансуються з держбюджету України:

 1. «Адаптація соціально незахищених категорій студентської молоді в контексті медіатизації українського суспільства»; фундаментальна тема (2019- 2021 рр., науковий керівник: акад. В.С. Бакіров, номер державної реєстрації: 0119U101762).
 2. «Створення системи соціологічного on-line моніторингу реформування вищої освіти України», прикладна тема (2016-2017 рр., науковий керівник: акад. В. С. Бакіров, номер державної реєстрації: 0116U000837).
 3. «Традиційні, модерні та постмодерні цінності в українському мегаполісі (приклад Харкова)». За грантом Президента України докторам наук (2017 р.). Державний фонд фундаментальних досліджень (ДФФД), Україна. Договір від 23.08.2017 р. No Ф74/158-2017. Науковий керівник: проф. О. О. Мусієздов.
 4. «Інститут освіти у системі забезпечення інформаційної безпеки держави», фундаментальна тема, (2015-2017рр., науковий керівник: акад. В. С. Бакіров, номер державної реєстрації: 0115U000491).
 5. «Проблеми впровадження технологій електронного навчання в українській вищій школі», прикладна тема (2015-2016рр., науковий керівник: акад. В. С. Бакіров, номер державної реєстрації: 0115U000503).
 6. «Розробка методики вимірювання соціальних резервів управління персоналом та заходів щодо удосконалення соціального розвитку підприємства», прикладна тема (2015 р., науковий керівник: акад. В. С. Бакіров, номер державної реєстрації: 0115U001700).

Дослідницькі проєкти за міжнародними грантами:

 1. Проєкт зі Столичним університетом Осло (Oslo Metropolitan University, Норвегія) на тему «Акомодація регіонального розмаїття в Україні». Договір (контракт) NIBR 200888. 2018-2021рр., наукові керівники: доц. О. А. Філіппова, доц. О. С. Мурадян.
 2. Making Good (Зроби добре). Грант Британської ради. Програма підтримки підприємництва у вищій освіті «Творча іскра – клуби англійської мови». Керівник – к. соціол. н., доц. І. О. Солдатенко 2019-2020 рр.
 3. «Інноваційний підхід до мотивації організацій щодо проведення науково підтверджених віл-профілактичних втручань серед споживачів ін'єкційних наркотиків» (2012-2016 рр. Фінансування: Cпеціальний фонд. Національний Інститут здоров’я США. Договір No UKB1-32023-KK-12). Автор: к.соціол.н., доц. О.А.Філіппова (керівник дослідницької групи Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна).
 4. Міжнародне дослідження «Підліткова молодь на пограниччях Центральної та Східної Європи» (2015-2016 рр.; Україна – Польща – Угорщина; науковий керівник від України: проф. Сокурянська Л.Г.)
 5. Міжнародне дослідження «Сучасна студентська молодь: ціннісні орієнтації та повсякденні практики» (2017 р.; Україна – Польща; науковий керівник: проф. Сокурянська Л.Г.)
 6. Міждисциплінарний проєкт «Кордони Європейського Союзу – встановлення кордонів, політичний ландшафт і соціальна арена: потенціали і виклики еволюції концепцій кордонів у світі періоду закінчення холодної війни». Харківський університет є членом дослідницького консорціуму, до якого входять 20 університетів та дослідницьких закладів країн Західної, Центральної та Східної Європи. Фінансувався ЄК у межах 7 Рамочної Програми (FP 7). 2012-2016 рр. Науковий керівник: доц. О. А. Філіппова.
 7. Освітній проєкт Розробка програми «Діалог і відмінності». Співпраця Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна та Університету Мейсон, США 2019-2020. У межах даного проєкту 1) розроблятимуться та впроваджуватимуться у навчальну практику нові освітні програми для студентів соціологічного факультету; 2) проведення серії зустріч- діалогів із студентами та старшокласниками з тем «Конфлікт, розмаїття, діалог» (Керівник від факультету: Філіпова О.А.).
 8. Міжнародний дослідницький проєкт «Євростудент» при сприянні Міністерства освіти на науки України (Керівник від факультету: Кізілов О.І.)

Дослідницькі проєти без фінансування (з номером державної реєстрації):

 1. «Процеси соціальної інтеграції та дезінтеграції у сучасному світі: радикалізм в ідеологіях та практиках», фундаментальна (2016-2018 рр., науковий керівник: доц. А. Д. Литовченко, номер державної реєстрації 0115U001936).
 2. Перемога у міському конкурсі соціальних проектів «Єдина соціальна мережа» дозволила одержати замовлення муніципальних органів влади (Управління праці та соціального захисту) на виконання НДР за темою «Сталий розвиток про розширення ринку соціальних та соціально- медичних послуг в Харківському мегаполісі в умовах кризової ситуації» (2015 р.)