Науково-дослідні проєкти

Дослідницькі проєкти за міжнародними грантами, що реалізується на базі кафедр соціологічного факультету:

 1. “Дослідницька та освітня мережа з питань викликів зовнішній політиці ЄС/ ValEUs”, (ERASMUS-JMO-2023-NETWORKS, №101127800, періодо дії 01.01.2024-31.12.2026, опорна кафедра - кафедра політичної соціології соціологічного факультету, https://valeus.eu/about-us/consortium-members/v-n-karazin-kharkiv-national-university/ , Дослідницька та освітня мережа з питань викликів зовнішній політиці ЄС/ ValEUs — Соціологічний факультет (karazin.ua)

 2. “CAFU: Компетентнісна допомога для України", №01239/2023 (далі – Проєкт) в Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна (далі – Каразінський університет), що фінансується Шведським інститутом (ШІ) в рамках Програми партнерства ШІ з країнами Балтійського моря, з періодом дії 01.12.2023 - 28.02.2025, опорна кафедра - кафедра політичної соціології соціологічного факультету. Договір та додатки , Наказ про створення робочої групи

 3. Future of Public Administration, FoPA 2021-2023 рр. Проєкт "Future of Public Administration" реалізується в рамках Програми належного врядування та транскордонного співробітництва, яка співфінансується EEA Financial Mechanism та державним бюджетом Словацької Республіки. Сторінка проєкту на сайті ec.europa.eu: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/projects-details/43353764/101082928/ERASMUS2027

 4. «Ґендерна освіта інозмених студентів» («Gender education for foreign students»)

 5. Проєкт Gender Studies and War Challenges in Resilience of Universities in Ukraine: Networking for Excellence in Teaching and Institutional Development. Спільно з Факультетом соціології КНУ імені Тараса Шевченка , центом Гендерних досліджень ი Ilia State University, центром Гендерних студій European Humanities University та програмою Гендерні студії Lunds universitet за підтримки Шведського Інтитуту у 2023-2024. Грантова угода від 17.04.2023 , додаткова грантова угода від 01.02.2024 , додаткова грантова угода від 22.05.2024 , переклад додаткової угоди від 22.05.2024 , робочий план проєкту , Мета проєкту

 6. SMART-PL 2022- 2025 рр. Проєкт Erasmus + KA2 CBHE «Персоналізована модель навчання учнів на основі віртуального навчального середовища інтелектуального репетиторства «Навчання без обмежень». Сторінка проєкту на сайті ec.europa.eu:

  https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/projects-details/43353764/101082928/ERASMUS2027

 7. FUSILLI (Fostering the Urban Food System Transformation through Innovative Living Labs Implementation), що фінансується Виконавчим агентством з досліджень (REA), на підставі повноважень, делегованих Європейською Комісією, координується Фундацією КАРТІФ, Іспанія («Fundacion CARTIF») за участі Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна як партнера, з реєстраційним номером 101000717 та періодом дії 01.01.2021–31.12.2024 рр. Угода(переклад) , додаток до угоди (переклад ), наказ про створення робочої групи , зміни до наказу

 8. Проєкт зі Столичним університетом Осло (Oslo Metropolitan University, Норвегія) на тему «Акомодація регіонального розмаїття в Україні». Договір (контракт) NIBR 200888. 2018-2021рр., наукові керівники: доц. О. А. Філіппова, доц. О. С. Мурадян.

 9. Making Good (Зроби добре). Грант Британської ради. Програма підтримки підприємництва у вищій освіті «Творча іскра – клуби англійської мови». Керівник – к. соціол. н., доц. І. О. Солдатенко 2019-2020 рр.
 10. «Інноваційний підхід до мотивації організацій щодо проведення науково підтверджених віл-профілактичних втручань серед споживачів ін'єкційних наркотиків» (2012-2016 рр. Фінансування: Cпеціальний фонд. Національний Інститут здоров’я США. Договір No UKB1-32023-KK-12). Автор: к.соціол.н., доц. О.А.Філіппова (керівник дослідницької групи Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна).
 11. Міжнародне дослідження «Підліткова молодь на пограниччях Центральної та Східної Європи» (2015-2016 рр.; Україна – Польща – Угорщина; науковий керівник від України: проф. Сокурянська Л.Г.)
 12. Міжнародне дослідження «Сучасна студентська молодь: ціннісні орієнтації та повсякденні практики» (2017 р.; Україна – Польща; науковий керівник: проф. Сокурянська Л.Г.)
 13. Міждисциплінарний проєкт «Кордони Європейського Союзу – встановлення кордонів, політичний ландшафт і соціальна арена: потенціали і виклики еволюції концепцій кордонів у світі періоду закінчення холодної війни». Харківський університет є членом дослідницького консорціуму, до якого входять 20 університетів та дослідницьких закладів країн Західної, Центральної та Східної Європи. Фінансувався ЄК у межах 7 Рамочної Програми (FP 7). 2012-2016 рр. Науковий керівник: доц. О. А. Філіппова.
 14. Освітній проєкт Розробка програми «Діалог і відмінності». Співпраця Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна та Університету Мейсон, США 2019-2020. У межах даного проєкту 1) розроблятимуться та впроваджуватимуться у навчальну практику нові освітні програми для студентів соціологічного факультету; 2) проведення серії зустріч- діалогів із студентами та старшокласниками з тем «Конфлікт, розмаїття, діалог» (Керівник від факультету: Філіпова О.А.).
 15. Міжнародний дослідницький проєкт «Євростудент» при сприянні Міністерства освіти на науки України (Керівник від факультету: Кізілов О.І.)

Дослідницькі проєкти за міжнародними грантами, що реалізується за участю співробітників нашого факультету:

1. Проєкт «Європейська інклюзивна освіта для цифрового суспільства, соціальних інновацій та глобального громадянства» (EURopean Inclusive education for Digital society, social Innovation and global CitizEnship, номер проєкту – 101123121), затвердженого Європейською комісією за напрямом DIGITAL-2022-SKILLS-03-SPECIALISED-EDU з періодом дії 01.01.2024 р.-31.12.2027 р. (Хижняк Л. М.)

2. Проєкт" TRAUMA-INFORMED APPROACHES IN BETTER CARE AND MEDIATION" – «Травма-інформовані підходи у покращені догляду та медіація». Проєкт реалізується у рамках партнерства ЮНІСЕФ з Харківським національним університетом імені В. Н. Каразіна та Університетом Ульма (Німеччина). Джерело фінансування: ЮНІСЕФ. Термін виконання: 01 квітня 2024 р. – 30 квітня 2026 р. Номер грантової програмної угоди UKR/PCA2024290/PD202443 (кафедра соціології управління та соціальної роботи - Євдокимова І. А., Вакуленко С. М., Вітковська І. М., Омельченко А. В.; кафедра методів соціологічних досліджень - Кузіна І.І., Даниленко І.В.).

Проєкти, що фінансуються з держбюджету України:

 1. «Процеси соціальної інтеграції та дезінтеграції у сучасному світі: радикалізм в ідеологіях та практиках» (2021-2022 рр, науковий керівник: О.С. Мурадян, номер держреєстрації 0115U001936)

 2. «Адаптація соціально незахищених категорій студентської молоді в контексті медіатизації українського суспільства»; фундаментальна тема (2019- 2021 рр., науковий керівник: акад. В.С. Бакіров, номер державної реєстрації: 0119U101762).

 3. «Створення системи соціологічного on-line моніторингу реформування вищої освіти України», прикладна тема (2016-2017 рр., науковий керівник: акад. В. С. Бакіров, номер державної реєстрації: 0116U000837).
 4. «Традиційні, модерні та постмодерні цінності в українському мегаполісі (приклад Харкова)». За грантом Президента України докторам наук (2017 р.). Державний фонд фундаментальних досліджень (ДФФД), Україна. Договір від 23.08.2017 р. No Ф74/158-2017. Науковий керівник: проф. О. О. Мусієздов.
 5. «Інститут освіти у системі забезпечення інформаційної безпеки держави», фундаментальна тема, (2015-2017рр., науковий керівник: акад. В. С. Бакіров, номер державної реєстрації: 0115U000491).
 6. «Проблеми впровадження технологій електронного навчання в українській вищій школі», прикладна тема (2015-2016рр., науковий керівник: акад. В. С. Бакіров, номер державної реєстрації: 0115U000503).
 7. «Розробка методики вимірювання соціальних резервів управління персоналом та заходів щодо удосконалення соціального розвитку підприємства», прикладна тема (2015 р., науковий керівник: акад. В. С. Бакіров, номер державної реєстрації: 0115U001700).
Дослідницькі проєти без фінансування (з номером державної реєстрації):
 1. «Процеси соціальної інтеграції та дезінтеграції у сучасному світі: радикалізм в ідеологіях та практиках», фундаментальна (2016-2018 рр., науковий керівник: доц. А. Д. Литовченко, номер державної реєстрації 0115U001936).
 2. Перемога у міському конкурсі соціальних проектів «Єдина соціальна мережа» дозволила одержати замовлення муніципальних органів влади (Управління праці та соціального захисту) на виконання НДР за темою «Сталий розвиток про розширення ринку соціальних та соціально- медичних послуг в Харківському мегаполісі в умовах кризової ситуації» (2015 р.)