Аспірантура

ВСТУП 2024

Програма презентації дослідницьких пропозицій 2024 (Соціологія)

Програма вступного іспиту 2024 Правила прийому на навчання до аспірантури та докторантури Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна у 2024 році (для громадян України, іноземців, які постійно проживають в Україні на законних підставах, осіб, яким надано статус біженця в Україні, та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту

Інформація про освітньо-наукову програму:

Освітньо-наукова програма 2023

Сертифікат про зразкову акредитацію освітньо-наукової програми

Робочий навчальний план аспірантів (денне)

Робочий навчальний план аспірантів (заочне)

РОБОЧА ПРОГРАМА АСИСТЕНТСЬКОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ

Навчальний план (денне)

Навчальний план (заочне)

Навчальні дисципліни

Обов’язкові:

 • Методологія та методи соціологічного дослідження
 • Підготовка наукових публікацій та презентація результатів досліджень
 • Соціологія ХХІ століття
 • Філософські засади та методологія наукових досліджень
 • Іноземна мова для аспірантів
 • Підготовка грантових заявок

За вибором

Перелік дисциплін за вибором аспіранта, що пропонується на наступний навчальний рік, представлено в плані навчального процесу і затверджено вченою радою соціологічного факультету (протокол № 2 від «15»лютого 2019 р.).

Вибір аспіранта відображається в його індивідуальному навчальному плані. Анотації вибіркових дисциплін.

Документ, який регламентує порядок вибору дисциплін: Положення про організацію освітнього процесу у Харківському національному університеті імені В.Н.Каразіна

 • Цикл професійної підготовки (ВБ 1) (аспірант обирає три дисципліни)

- Університетська освіта в сучасному світі
- Соціальні комунікації у сучасному світі
- Теоретико-методологічні засади дисертаційного дослідження з соціології
- Українські революції у порівняльній перспективі
- Епістемологія соціального
- Культура довіри в сучасному світі

 • Соціальні комунікації у сучасному світі
 • Теоретико-методологічні засади дисертаційного дослідження
 • Українські революції в порівняльній перспективі
 • Університетська освіта в сучасному світі
 • Цикл професійної та практичної підготовки (ВБ 2) (аспірант обирає одну дисципліну)

- Сучасне українське суспільство: соціологічний аналіз
- Європейські студії
- Медіадослідження

 • Європейські студії
 • Cучасне українське суспільство: соціологічний аналіз
 • Культура довіри в сучасному світі
 • Практика
 • Асистентська педагогічна практика

Викладачі

Кадровий склад

Інформація про викладачів

Резюме викладачів:

Бакіров Віль Савбанович

Голіков Олександр Сергійович

Дублікаш Тетяна Миколаївна

Сокурянська Людмила Георгієвна

Сорока Юлія Георгіївна

Стародубцева Лідія Володимирівна

Філіппова Ольга Аркадіївна

Хижняк Лариса Михайлівна