Співробітники

в.о. Завідувача кафедри - Євдокимова Ірина Анатоліївна

кандидат соціологічних наук, доцент, в.о. завідувача кафедри соціології управління та соціальної роботи. Наукові інтереси: соціальна політика, розробка, менеджмент та оцінювання соціальних проектів, соціальна відповідальність та соціальний аудит.

Бутиліна Олена Вікторівна

кандидат соціологічних наук, доцент кафедри. Наукові інтереси: соціологія управління та управлінське консультування, управління персоналом та менеджмент організацій в соціальної сфери, професійні ризики та деформації фахівців соціальної сфери.

Вакуленко Світлана Миколаївна

кандидат соціологічних наук, доцент кафедри. Наукові інтереси: соціологія ринків, соціологія споживання, поведінка споживачів, соціологія сім’ї, проблеми сімейної політики, проблеми соціальної роботи з сім’ями.

Горбунова-Рубан Світлана Олександрівна

кандидат соціологічних наук, професор кафедри, заступник міського голови з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення, член виконавчого комітету Харківської міської ради. Наукові інтереси: аналіз ефективності функціонування системи соціального захисту населення в Україні, реалізація соціальної політики на рівні регіону, управління соціальним і гуманітарним розвитком.

Сичова Вікторія Вікторівна

доктор наук з державного управління, професор кафедри. Наукові інтереси: Теоретико-методологічні засади взаємодії інституту політичної опозиції та державного управління, публічна політика,політичні конфлікти, проблеми національної та культурної ідентичності, гендерна політика в Україні, протидія домашньому та гендерно-обумовленому насильству, управління соціальним і гуманітарним розвитком, соціальна робота з людьми похилого віку.

Сорока Юлія Георгіївна

доктор соціологічних наук, професор кафедри. Наукові інтереси: соціологія культури, культура і влада, соціокультурний підхід, соціальне сприйняття,діалог, полікультурне суспільство, Інший та іншування, мова ворожнечі, якісні методи соціологічних досліджень, дискурс-аналіз, контент-аналіз, соціологія масових комунікацій, телевізійні новини, масова культура, кіно, викладання соціології, студентоцентрована освіта, компетентнісний підхід, тренінги та навчання дорослих.

Плахова Олена Миколаївна

кандидат соціологічних наук, доцент кафедри. Наукові інтереси: становлення та розвиток соціальної роботи в Україні, пенітенціарна соціальна робота, соціальна робота з групами ризику, управлінська культура, менеджмент організацій,кадрова безпека.

Яковенко Тетяна Володимирівна

кандидат соціологічних наук, доцент кафедри. Наукові інтереси: Управлінське консультування (проблеми застосування соціологічних знань у практиці консультування), аналіз демографічних процесів і трудової міграції, вдосконалення статистичної методології в прикладних соціологічних дослідженнях.

Садрицька Світлана Валеріївна

кандидат соціологічних наук, доцент кафедри. Наукові інтереси: вимірювання якості соціальних феноменів, якість університетської освіти, методологія і організація соціологічних досліджень, система та функціонування соціальних служб, вимірювання якості надання соціальних послуг, соціологія кар’єри, вивчення феномену лідерства в контексті управління, гендерні аспекти соціальної роботи.

Бойко Валентин Олегович

магістр соціології, старший лаборант кафедри. Наукові інтереси: соціальний аудит, управління персоналом соціальних служб, соціальна відповідальність компанії, лояльність персоналу соціальної служби.

Амельченко Тетяна Володимирівна

фахівець 1 категорії.

Вітковська Інна Миколаївна

старший викладач кафедри. Наукові інтереси: Соціальна робота в сфері зайнятості, соціологія соціальної роботи, соціологія організацій, соціальна відповідальність громадських організацій.