Друга вища освіта

Прийом заяв і документів від вступників на навчання для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план, у межах вакантних місць ліцензованого обсягу починається 19 липня 2024 року і закінчується 21 серпня 2024 року.

Фахове вступне випробування в усній формі проводиться з 12 серпня по 22 серпня 2024 року.

Надання рекомендацій до зарахування здійснюються не пізніше 24 серпня 2024 року; вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування до 26 серпня 2024 року; зарахування вступників на навчання проводиться 27 серпня 2024 року.

Заяву в паперовій формі (або в електронному вигляді з накладанням КЕП – кваліфікованого електронному підпису) вступник подає до приймальної комісії Університету. Відомості кожної заяви в паперовій формі реєструє уповноважена особа приймальної комісії в ЄДЕБО в день прийняття заяви.

Під час подання заяви в паперовій формі вступник особисто пред’являє оригінали:

  • документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» (+2 копії);
  • військово-облікового документа (у військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення, а у призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць);
  • документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього (+ по 2 копії кожного документу);
  • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Під час подання заяви в електронній формі вступник надсилає на e-mail: vstup.socio@karazin.ua вищеперераховані документи з накладанням КЕП (кваліфікованого електронного підпису) вступника.

Для конкурсного відбору осіб, які вступають на навчання для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю на основі такого самого або вищого ступеня (рівня) вищої освіти або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план, використовуються результати фахового вступного випробування та розгляду мотиваційних листів.