Друга вища освіта

Прийом заяв і документів від вступників на навчання для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план, у межах вакантних місць ліцензованого обсягу починається 14 липня 2021 року і закінчується 17 серпня 2021 року.

Фахове вступне випробування в усній формі проводиться з 19 липня по 18 серпня 2021 року.

Зарахування вступників відбувається 23 серпня 2021 року.

Прийом таких вступників здійснюється за всіма спеціальностями, де оголошено прийом за денною та заочною формами здобуття освіти, на відповідний курс в залежності від попередньої освіти та нормативних термінів навчання.

Заяву в паперовій формі вступник подає особисто до приймальної комісії Університету. Відомості кожної заяви в паперовій формі реєструє уповноважена особа приймальної комісії в ЄДЕБО в день прийняття заяви.

Під час подання заяви в паперовій формі вступник особисто пред’являє оригінали:

  • документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» (+2 копії);
  • військово-облікового документа (у військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення, а у призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць);
  • документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього (+ по 2 копії кожного документу);
  • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Якщо з об’єктивних причин документ про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) відсутній, може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» або виписка з Реєстру документів про освіту ЄДЕБО про його здобуття, у тому числі без подання додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

Для конкурсного відбору осіб, які вступають на навчання для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю на основі такого самого або вищого ступеня (рівня) вищої освіти використовується результат фахового вступного випробування в усній формі за шкалою від 100 до 200 балів; вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання, якщо кількість балів із вступного випробування складає не менше 120.