Бакалавріат

Соціологічний факультет ХНУ імені В.Н. Каразіна запрошує на навчання абітурієнтів для здобуття ступеня

Інформація про освітні програми: https://linktr.ee/sociofamily

Бакалавр за спеціальністю 054 Соціологія, освітня програма «Соціально-політичні та маркетингові дослідження»

Що потрібно для вступу?

-Національний мультипредметний тест (НМТ);

-Мотиваційний лист;

-Також можливий вступ на за результатами ЗНО 2020-2021 років.

Освітня програма «Соціально-політичні та маркетингові дослідження» є новаторською, міждисциплінарною і комплексною програмою, що спрямована на підготовку висококваліфікованих фахівців і спеціалістів, які отримують всебічні теоретичні знання й міцні практичні навички за трьома напрямами: соціологія, політичні знання та маркетинг.

Ви можете вступати до нас на основі повної загальної середньої освіти (ПЗСО), на основі диплому молодшого бакалавра або молодшого спеціаліста (вступ на 2 курс), на основі диплому бакалавра (друга вища освіта), або навчатися паралельно.

Серед навчальних дисциплін, які будуть вивчати студенти:

 • політична соціологія;
 • соціологія культури;
 • соціологія медіа;
 • електоральна соціологія;
 • соціальна аналітика та соціокультурна експертиза;
 • організація соціологічних досліджень;
 • вступ до політичної науки;
 • політична історія;
 • соціально-політичні дослідження;
 • соціально-політичний маркетинг;
 • публічна політика та аналітика;
 • сучасні політичні практики;
 • маніпулятивні технології;
 • основи теорії маркетингу;
 • практичний маркетинг;
 • соціально-політичний маркетинг;
 • практикум з комп’ютерних технологій;
 • соціальне проектування та фандрайзинг.

Вартість навчання: 28000 грн для денної форми, 9800 грн для заочної форми.

Ліцензійний обсяг на денну форму – 40 місць, із них бюджетних місць – до 26.

Ліцензійний обсяг на заочну форму – 15 місць.

Бакалавр за спеціальністю 054 Соціологія, освітня програма «Соціологія комунікацій, реклами та зв’язків з громадськістю» – https://appsociology.blogspot.com/

Що потрібно для вступу?

-Національний мультипредметний тест (НМТ);

-Мотиваційний лист;

-Також можливий вступ на за результатами ЗНО 2020-2021 років.

Освітня програма «Соціологія комунікацій, реклами та зв’язків з громадськістю» спрямована на підготовку кваліфікованих фахівців, здатних професійно організовувати та вдосконалювати соціальні відносини та соціальні комунікації в державному управлінні, медійній сфері, бізнесі, політиці, освіті тощо, збирати, аналізувати і використовувати соціологічну інформацію для оптимізації реклами, PR та інших комунікацій.

Ви можете вступати до нас на основі повної загальної середньої освіти (ПЗСО), на основі диплому молодшого бакалавра або молодшого спеціаліста (вступ на 2 курс), на основі диплому бакалавра (друга вища освіта), або навчатися паралельно.

Серед навчальних дисциплін, які будуть вивчати студенти:

 • Теорія та практика зв'язків з громадськістю;
 • Методологія та організація соціологічного дослідження;
 • Оцінка ефективності рекламної та зв'язків з громадськістю кампаній;
 • Соціологія масової комунікації;
 • Основи журналістики;
 • Інтернет-технології в рекламі та PR;
 • Контент-менеджмент веб-сайту;
 • Медіапсихологія;
 • Медіарилейшнз;
 • Практичний маркетинг;
 • Дослідження медіакомунікацій;
 • Медіа-аналітика;
 • Інформаційний консалтинг;
 • Технології зв’язків з громадськістю;
 • Кар’єра та лідерство;
 • Комунікативні практики соціального підприємництва;
 • Аналіз та презентація даних соціологічних та маркетингових досліджень.

Вартість навчання: 28000 грн для денної форми, 9800 грн для заочної форми.

Ліцензійний обсяг на денну форму – 80 місць, із них бюджетних місць – до 40.

Ліцензійний обсяг на заочну форму – 15 місць.

Бакалавр за спеціальністю 231 Соціальна робота, освітня програма «Соціальна робота»

Що потрібно для вступу на бюджет?

-Національний мультипредметний тест (НМТ);

-Мотиваційний лист;

-Також можливий вступ на за результатами ЗНО 2020-2021 років.

Освітня програма «Соціальна робота» створена для забезпечення професіоналів у сфері соціального забезпечення та консультування, проведення соціологічних досліджень, підтримки комунікації між органам місцевого самоуправління та населенням. Ця освітня програма є актуальною та широкою з точки зору освітньо-професійної підготовки.

Ви можете вступати до нас на основі повної загальної середньої освіти (ПЗСО), на основі диплому молодшого бакалавра або молодшого спеціаліста (вступ на 2 курс), на основі диплому бакалавра (друга вища освіта), або навчатися паралельно.

Серед навчальних дисциплін, які будуть вивчати студенти:

 • Ведення професійних документів;
 • Вступ до соціальної роботи;
 • Історія соціальної роботи;
 • Конфліктологія;
 • Менеджмент соціальної роботи;
 • Основи консультування;
 • Система організації соціальних служб;
 • Соціальна політика;
 • Соціологія ринків;
 • Теорія і практика медіації і переговорів;
 • Соціологія управління;
 • Соціальний аудит та інспектування;
 • Соціальна робота на підприємстві;
 • Соціальна педагогіка.

Вартість навчання: 18590 грн для денної форми, 7270 грн для заочної форми.

Ліцензійний обсяг на денну форму – 25 місць, із них бюджетних місць – до 17.

Ліцензійний обсяг на заочну форму – 10 місць.

Бакалавр за спеціальністю 061 Журналістика, освітня програма «Медіакомунікації та зв’язки з громадськістю» – https://appsociology.blogspot.com/

Що потрібно для вступу?

-Національний мультипредметний тест (НМТ);

-Мотиваційний лист;

-Також можливий вступ на за результатами ЗНО 2020-2021 років.

Освітня програма «Медіакомунікації та зв’язки з громадськістю» відображає необхідність підготовки професіоналів у галузі сучасних медіакомунікацій, кваліфікованих фахівців, які розуміють процеси, соціальні функції, соціокультурні ефекти медіа в інформаційному суспільстві, володіють новітніми інструментами створення, аналізу, захисту, поширення соціальної інформації в різноманітних сферах соціального життя.

Ви можете вступати до нас на основі повної загальної середньої освіти (ПЗСО), на основі диплому молодшого бакалавра або молодшого спеціаліста (вступ на 2 курс), на основі диплому бакалавра (друга вища освіта), або навчатися паралельно.

Серед навчальних дисциплін, які будуть вивчати студенти:

 • Дизайн та візуальні медіакомунікації;
 • Журналістика нових медіа;
 • Журналістика даних;
 • Журналістське розслідування;
 • Журналістські технології;
 • Іноземна мова (англійська) за фахом;
 • Інформаційний консалтинг;
 • Історія світової та української журналістики;
 • Комунікативні технології в соціальних медіа;
 • Контент-менеджмент веб-сайту;
 • Медіа та суспільні комунікації;
 • Медіаправо та інтелектуальна власність;
 • Медіарилейшнз;
 • Медіариторика.

Вартість навчання: 29550 грн для денної форми, 13950 грн для заочної форми.

Ліцензійний обсяг на денну форму – 100 місць, із них бюджетних місць – до 7.

Ліцензійний обсяг на заочну форму – 30 місць.

Якщо виникають питання, то обов’язково зв’яжіться з нами!

Телефони: +38(050)402-69-15 або +38(095)060-51-14.

Ми в соціальних мережах:

Чат абітурієнтів — https://t.me/SocioAbiturient_2022

Сайт факультету — http://socio.karazin.ua

Instagram — https://instagram.com/socio_family

Facebook — https://www.facebook.com/SocioKarazin