Програми атестаційних екзаменів

Спеціальність 054 Соціологія

ОПП Соціально-політичні та маркетингові дослідження

"Теорія, історія та методи соціології" (денна та заочна форми)

Спеціальність 231 Соціальна робота

ОПП Соціальна робота

"Теорія, історія та методи соціальної роботи" (денна форма)

Спеціальність 054 Соціологія

ОПП Соціальні комунікації, реклама та PR

"Соціологія комунікацій" (денна форма)

"Соціологія комунікацій" (заочна форма)

"Теорія, історія, методологія та методи соціології" (заочна форма)

"Теорія, історія та методи соціальних комунікацій, реклами та зв'язків з громадськістю" (заочна форма)

Спеціальність 061 Журналістика

ОПП Медіакомунікації та зв'язки з громадськістю

"Історія, теорія та практика журналістики, медіакомунікацій та зв'язків з громадськістю" (денна та заочна форми)