RSS FeedНовини

  • Поделиться в VK
  • Поделиться в Facebook
  • Поделиться в Google+
  • Поделиться в Twitter
  • Количество просмотров 204

13 квітня 2021 року

Факультетська бібліотека поповнилася новими книгами

Факультетська бібліотека поповнилася новими книгами

Дякуємо Олені СИМОНЧУК з Інституту соціології НАН України за нові та дуже цікаві книги з соціології:

"Підходи до класового аналізу"

Проблема соціального класу є однією з центральних для соціології й, разом із тим, постійно дискутованою — як щодо визначення концепту класу, так і щодо його ролі в соціальній теорії та значущості для соціологічного аналізу постіндустріального суспільства. У книзі викладено теоретичні основи шести альтернативних підходів класового аналізу в сучасній соціології, які представлені ґрандами відповідних напрямів. У висновках Е. О. Райт (ініціатор і редактор цієї колективної монографії) пропонує концептуальне узагальнення аналізованих підходів на підставі формулювання шести вузлових питань, способи розв'язання яких і зумовлюють відмінності між відповідними класовими концепціями.

З фрагментом книги можна ознайомитись тут.

"Динаміка сприйняття соціальної нерівності в Україні: за даними Міжнародної програми соціальних досліджень 2009 і 2019 років"

У монографії розглянуто динаміку сприйняття населенням України соціальної нерівності на підставі даних двох хвиль (2009 і 2019 роки) модуля "Соціальна нерівність" у рамках Міжнародної програми соціальних досліджень (ISSP). Виявлено зміни в уявленнях громадян щодо соціальної структури суспільства та у класових і статусних самооцінках, а також у сприйнятті нерівності доходів, справедливості заробітної плати, політики перерозподілу, факторів досягнення життєвого успіху, соціальних конфліктів тощо. Запропоновано методику побудови комплексних показників ставлення українців до наявних у країні асиметрій у доступі до важливих благ і ресурсів.

З фрагментом книги можна ознайомитись тут.

"Соціальні класи в сучасних суспільствах: евристичний потенціал класового аналізу"

У монографії обґрунтовується евристичний потенціал класового аналізу в поясненні соціальних нерівностей у сучасних суспільствах, в тому числі в українському. Це передбачає пошук відповідей на низку дослідницьких питань. Якою є класова структура пострадянського українського суспільства? Чи ідентифікують люди себе та інших у класових термінах і чи властива їм класово специфічна свідомість? Представники яких класів краще консолідовані для просування і захисту своїх інтересів? У яких колективних та індивідуальних практиках вони відстоюють свої інтереси? Який вплив класова належність людей справляє на їхні життєві шанси, патерни свідомості та поведінки? Всі ці аспекти розглянуто у часовій перспективі (1990-2017) та в порівнянні з постсоціалістичними і розвиненими західними країнами. Книга адресована фахівцям із соціоструктурної проблематики та порівняльних досліджень і всім, хто розмірковує над соціальним устроєм сучасних суспільств.

З фрагментом книги можна ознайомитись тут.