RSS FeedНовини

  • Поделиться в VK
  • Поделиться в Facebook
  • Поделиться в Google+
  • Поделиться в Twitter
  • Количество просмотров 513

22 березня 2023 року

Розвиваючи стійкість у суспільстві

Розвиваючи стійкість у суспільстві

Експертна участь кафедри методів соціологічних досліджень у проєкті “Working towards resilient societies in the EaP: challenges and opportunities for the policy beyond 2020”

18 березня у межах проєкту “Working towards resilient societies in the EaP: challenges and opportunities for the policy beyond 2020” відбулася міждисциплінарна експертна зустріч CitizenJury, присвячена викликам, які постали перед різними секторами України в контексті війни і тому, як українське суспільство проходить через цю шокову подію.

Стан суспільних настроїв під час війни в Україні висвітлила під час свого виступу Кузіна Ірина Іванівна – кандидат соціологічних наук, доцент, в.о. завідувача кафедри методів соціологічних досліджень Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Спираючись на дані загальнонаціональних досліджень і особистий досвід перебування в Харкові протягом карколомного 2022 року, Ірина Іванівна закцентувала на важливості довіри суспільства до інститутів влади під час шокових подій та функціонуванні муніципальних служб попри ведення бойових дій.

Проєкт “Working towards resilient societies in the EaP: challenges and opportunities for the policy beyond 2020” реалізується за сприяння Європейського Союзу та участі таких закладів вищої освіти як ADA University (Азербайджан), Ivane Javakhishvili Tbilisi State University (Грузія), University of Warwick (Велика Британія). Цей проєкт спрямований на напрацювання рекомендацій Європейській Комісії для реалізації концепції стійкості в країнах Східного Партнерства.

В експертній зустрічі також взяли участь Бакіров Віль Савбанович – доктор соціологічних наук, професор, академік Національної академії наук України, Бабічев Анатолій Валерійович – кандидат наук з державного управління, доцент, проректор Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, Дорошенко Ганна Олександрівна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки та менеджменту Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, Лядова Тетяна Іванівна – доктор медичних наук, професор, декан медичного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, Тiтенко Ганна Валеріївна – директор ННІ екології Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, Забузова Оксана Володимирівна – виконавчий директор Київської школи дипломатичних мистецтв, Голова програм з етикету, протоколу та міжкультурної комунікації і Назаров Микола Сергійович – кандидат політичних наук, керівник Центру досліджень регіональної безпеки Сумського державного університету.

Модераторами зустрічі виступили доктор політичних наук, професор кафедри політології Вінникова Наталія Анатоліївна і доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри політології Фісун Олександр Анатолійович.

Для довідки:

*Стійкість визначається як здатність не лише протистояти викликам і долати їх, але й проходити перехідний період у стійкий, справедливий і демократичний спосіб. Побудова більш стійкого суспільства вимагає зміцнення механізмів поглинання шоку та підвищення здатності до адаптації та трансформації. Зрештою, це спонукає до переходу до парадигми сталого зростання та суспільного розвитку (EuropeanCommission. Resilience. EUsciencehub. URL: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/scientific-activities-z/resilience_en

**Спираючись на прогрес, досягнутий протягом перших десяти років Східного партнерства, консультації, розпочаті у 2019 році, визначили п’ять довгострокових політичних цілей у рамках спільної політики Східного партнерства після 2020 року:

• стійка, стала та інтегрована економіка

• підзвітні установи, верховенство права та безпека

• екологічна та кліматична стійкість

• цифрова трансформація

• справедливі та інклюзивні суспільства (European Commission. 2020. Eastern Partnership policy beyond 2020 Reinforcing Resilience - an Eastern Partnership that delivers for all. Joint Communication to the European Parliament, the European Council, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Region. {SWD(2020) 56 final. Brussels, 18.3.2020. Join (2020). 7 final. URL: https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/1_en_act_part1_v6.pdf)