RSS FeedАнонси

 • Поделиться в VK
 • Поделиться в Facebook
 • Поделиться в Google+
 • Поделиться в Twitter
 • Количество просмотров 675

15 березня 2022 року

Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Спеціальна та інклюзивна оствіта: теорія, методика, практика»

Вона відбудеться дистанційно 24 березня 2022 року за адресою вул. Садова, 28, кабінет 413, м. Умань

Тематичні напрями:

 • Сучасні проблеми спеціальної та інклюзивної освіти.
 • Практичні аспекти спеціальної та інклюзивної освіти.
 • Психолого-педагогічний супровід осіб з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного освітнього простору.

Форми участі у конференції:

 1. виступ на пленарному засіданні;
 2. виступ на секційному засіданні;
 3. слухач.

Реєстрація учасників конференції відбудеться 24 березня 2022 року на базі інформаційної платформи Google Meet з 9.45 до 10.00 (посилання для реєстрації буде надіслано учасникам конференції на електронну пошту).

Початок роботи конференції о 10.00.

Для участі у роботі конференції необхідно до 15.03.2022 р. надіслати на адресу оргкомітету konferentsiia.uman@gmail.com :

 • заявку на участь у конференції (зразок додається);
 • текст тез;
 • квитанцію про оплату тез.

Вимоги щодо оформлення матеріалів тез:

Обсяг тез 3-5 сторінок тексту формату А-4 українською мовою, інтервал 1,5, шрифт Times New Roman, кегль 14 у редакторі MS WORD for Windows (версія не нижче 6.0). Параметри сторінки: поле зверху – 2.0 см, знизу – 2.0 см, ліворуч – 3.0 см, праворуч – 1.0 см.

Подавати відредагований текст (без нумерації сторінок) з вказаними відомостями про автора (прізвище, ініціали, місце роботи, навчання). На окремому аркуші після тексту додається заявка на участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції (за зразком).

За зміст і достовірність поданих матеріалів несуть відповідальність автори та їх керівники. Оргкомітет не несе відповідальності за друк і розсилання збірника у випадку відсутності контактних телефонів та повної адреси.

Фінансові умови:

Збірник видається за кошти фізичних та юридичних осіб. Організаційний внесок – 200 грн. включає витрати на електронну публікацію (до 3 сторінок), сертифікат, програму конференції, розміщення матеріалів на сайтах, розсилку електронного збірника матеріалів конференції. Тези, обсяг яких перевищує 3 сторінки, сплачуються додатково з розрахунку 30 грн. за кожну повну (неповну) сторінку тексту, що перевищує ліміт. Видання збірника тез доповідей планується після проведення конференції.

 • Організаційний внесок 100 грн. для бажаючих взяти участь в онлайн-конференції без публікації тез + сертифікат.

Оплатити організаційний внесок можна шляхом поповнення карткового рахунку № 4149500115295860 в терміналах Райффайзен Банку Аваль. Отримувач: Малишевська Ірина Анатоліївна. Призначення платежу: за тези. Обовʼязково вказати прізвище відправника.

Участь у конференції та публікація матеріалів для докторів наук, професорів є безкоштовною.

До 15 березня 2022 року прохання підтвердити свою участь у конференції.

Адреса оргкомітету:

20303, вул. Садова, 28, ауд. 321, м. Умань, Черкаська область

Телефони для довідок:

(04744) 3-45-33 (робочий), 093-225-51-13, 098-889-62-04 (моб.).

E-mail: konferentsiia.uman@gmail.com